onsdag den 28. oktober 2015

Ridderfest

Ridderfest i Skovhuset
Torsdag den 29. oktober 2015 inviterer vi traditionen tro til en af årets mest eventyrlige fester – ridderfesten.
Vi har forberedt os gennem de sidste uger, lavet sværd og skjolde, sunget sange, fortalt eventyr og kæmpet – vi er klar til netop denne dag!
Har I forældre eller bedsteforældre lyst til at være en del af denne stemningsfulde begivenhed, skal I blot tilmelder Jer hos Camilla og Marianne senest tirsdag eftermiddag.
Vi begynder kl. 9, hvor alle børn iklæder sig i smukke farvestrålende ridderdrager.
Kl. 10 går vi alle over til engen, hvor ceremonien foregår. Højtideligt bliver alle slået til ”Ridder af Skovhuset”
Dernæst gør de gode riddere af skovhuset sig klar til at bekæmpe den onde drage…… i samlet flok, skulder ved skulder begiver vi os gennem skoven for at finde dragen. Det er naturligvis en farefuld færd vi skal ud på, men som i alle gode eventyr, ender det gode med at besejre de onde….
Som tapre og stolte riddere vender vi tilbage til engen, hvor der over bål er tilberedt en dejlig suppe. Derfor ingen madpakker. Vi spiser og fortæller hinanden, hvilke heroiske og eventyrlige gerninger vi har oplevet og ønsker hinanden et lykkebringende efterår.
Vel mødt

Udeliv

Udeliv er vores helt naturlige udgangspunkt i bestræbelserne på at skabe en afvekslende hverdag med årstiden, vejret og naturen som de nærmeste samarbejdspartnere. Som supplement til børnenes leg, skal personalet være medinitiativtagere til udeaktiviteter. Skoven er det største ”rum” vi har – det skal udnyttes til at gøre dagene spændende og inspirerende.

Ro

Ro eller rettere sagt det modsatte ”støj” har været på dagsordenen i landets daginstitutioner i snart mange år. Støj er en stressfaktor, som kan være medvirkende til at gøre børnene aggressive og ukoncentrerede. Børn bliver bl.a. ”støjende”, når de føler sig provokeret af for lidt plads. Børn skal ha’ rum!
Vi mener, at vi med vores aktiviteter især i skoven vil medvirke til, at mindske provokationerne hos børnene og dermed skabe grobund for rolig og afbalanceret adfærd.
”Hjemme” på institutionen, vil vi indrette os med muligheder for at kunne trække sig tilbage til lege eller have andre aktiviteter i mindre grupper og sammenhænge.
De voksnes adfærd skal afspejle denne tankegang og generelt være afklaret og rolig i sin fremtoning. F.eks. har råberi på tværs af legepladsen ringe om slet ingen effekt eller mening.
Børnehaven skal være et rart sted at komme – og ikke et sted, hvor man bliver stresset.

Tid

God tid er det samme som frihed. Legen er barnets vigtigste aktivitet – så der er frihed til at lege
færdig, frihed til at fordybe sig i netop det man er i gang med.
Tid er:
  • en dag, som i vid udstrækning er skemafri og ikke hængt op i en lang række klokkeslæt, som skal overholdes
  • ikke at blive forstyrret af telefoner der ringer, forældre der snakker osv.
  • et større ”rum/værelse” at regere i
Den gode tid giver mulighed for at yde det enkelte barn højere service i form af nærvær f.eks. ved at være mentalt til stede samt mulighed for at kunne tage udgangs-punkt i det enkelte barn og derigennem tage hånd om helheden.

Rytme

Rytme er tryghed og ro i hverdagen. Specielt for de mindste børn er det væsentligt, at dagen har en vis forudsigelighed - altså består af en række pejlemærker, som børnene kender og er trygge ved. Rytme er også traditioner og gentagelser. Vi arbejder med, at udeliv og børne-havens rytme skal lægge sig tæt op ad naturens rytme, årstiderne, dagen, fuglene osv. Rytmen er med til at fastholde trygheden og dermed skabe grobund for undtagelserne – der skal nemlig også være plads til spontane indfald og ideer, anderledes oplevelser osv.

Udfordring

Udfordring er at udvikle barnet ved at møde det, hvor det er. Vi skal give barnet tro på og tillid til egne evner, ved gennem tillid og tryghed, at opfordre dem til at turde gå i krig med nye udfordringer og dermed flytte grænser. Selvværd og selvtillid er den basis, som barnet skal bruge til at takle friheden til at udfordre sig selv – at bevare nysgerrigheden og lysten til at opleve nyt.

Eventyr

Hver dag bliver der fortalt et eventyr i skoven. Det er en helt speciel oplevelse at fortælle eventyr, når man ikke har øjnene i en bog og man får samtidig en intens oplevelse af børnenes medleven.